اطلاعیه (تحلیل محتوا)

با سلام:

متن تایپ شده مطالب کلاسی استاد بخشی جهت مطالعه دوستان

تعریف عملیاتی مفاهیم

تحلیل محتوا

تکالیف

فرایندتحلیل محتوا

کدگزاری و ثبت داده ها

مشخص کردن جامعه آماری

با تشکر از سرکار خانم ملول بواسطه ارسال این مطالب

/ 1 نظر / 18 بازدید

باتشکر اززحمات سر کار خانم ملول