مبانی پژوهش(دکتر مشرف)

-----------------------------------------------------------------------------------

  

 

     با سلام :
کلاس درس مبانی پژوهش در مورخه 4/2/92 راس ساعت 8 صبح با انجام حضور غیاب شروع شد و استاد محترم دکتر مشرف به طرح درس و ارائه مطالب درسی پرداختند.

 

------------------------------------------------------------------------

با سلام :

کلاس مبانی پژوهش در ارتباطات جمعی  در مورخه 92/1/21  راس ساعت 8 صبح برگزار گردید. در این جلسه استاد محترم جناب آقای دکتر مشرف حضور غیاب را انجام و به ارائه دروس مورد نظر پرداختند.
لازم بذکر است: دوستان توجه داشته باشند حضور غیاب انجام می شود و دوستانی که بیشتر از 3 /16 غیبت غیر موجه داشته باشند نمی توانند در امتحان پایان ترم شرکت کنند.
---------------------------------------
کلاس مبانی پژوهش در ارتباطات جمعی  در مورخه 91/12/23برگزار گردید. در این جلسه استاد محترم جناب آقای دکتر مشرف حضور غیاب را انجام و به ارائه دروس مورد نظر پرداختند.
لازم بذکر است: دوستان توجه داشته باشند حضور غیاب انجام می شود و دوستانی که بیشتر از 3 /16 غیبت غیر موجه داشته باشند نمی توانند در امتحان پایان ترم شرکت کنند.

منابع درس پژوهش های ارتباطی:

1-روشهای تحقیق در علوم سیاسی (تحلیل تجربی).یارول مانهایم ، ریچارد ریچ. ترجمه لی لا سازگار.مرکزنشر دانشگاهی.1391 قیمت 17500تومان.

2-درآمدی بر تحقیق کیفی.اووه فلیک.ترجمه هادی جلیلی.نشر نی.1388 قیمت 6800تومان.

3-فصلنامه علمی پژوهشی و سنجش- سال هشتم-شماره 26 تابستان 1380 ویژه مخاطب رسانه.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید