تحلیل محتوا(دکتر بخشی)

 --

با سلام:

کلاس درس استاد بخشی در مورخه6/9/92 برگزار گردید، ابتدای کلاس حضور غیاب انجام شد و استاد به ارائه دروس پرداختند ، در ساعت دوم استاد به بررسی مقاله ها،  رفع اشکال  مشکلات مقاله پرداخته و تکلیف هفته آینده را مشخص نمودند .

------------------------------------------------------------------

با سلام:

کلاس درس استاد بخشی در مورخه 30/8/92 برگزار گردید، ابتدای کلاس حضور غیاب انجام شد و استاد به ارائه دروس پرداختند ، در ساعت دوم استاد به بررسی مقاله ها،  رفع اشکال  مشکلات مقاله پرداخته و تکلیف هفته آینده را مشخص نمودند که در ادامه مطالب تکلیف هفته بعد که با تکالیف هفته های قبلی بسیار متفاوت و جامع تر است آمده است.

 

1- بسته پیام خود را مطالعه کنید.

2- هر مصداق با موضوع تحقیق را در یک سطر یاد داشت کنید. خروجی یک

3- شناسائی و ثبت مصادیق را تا زمانی که به اشباع موارد برسد ادامه بدهید.

4- مصادیق را بر اساس شباهت با یکدیگر دسته بندی کنید.

5- بر اساس گروه بندی مصادیق،یک نظام طبقه بندی ارائه دهید. خروجی دو

6-  با استفاده از تحلیل مقاله پایه یا ادبیات موضوع،یک نظام طبقه بندی مقیاس ارائه دهید. خروجی سه

7- نظام طبقه بندی استقرائی و قیاسی تهیه شده را با هم مقایسه کنید و سعی کنید آن ها را با هم تلفیق کنید. خروجی چهار

لازم بذکر است  خروجی هایی که مشخص شده را بصورت فایل Excel ارائه دهید

 

-----------------------------------------------------------------------

با سلام :

کلاس درس استاد محترم آقای دکتر بخشی  در مورخه16/8/92 در ساعت 8 صبح شروع ، در دو ساعت اول کلاس استاد محترم به ارائه دروس مربوط پرداختند و ساعات بعدی کلاس به رفع اشکال از مقاله های دوستان پرداخته شد لازم بذکر است آخرین مهلت ارسال مرحله دوم مقاله ها ساعت 12 شب مورخه 16/8/92 اعلام شد  کلاس در ساعت 13 به پایان رسید.

-----------------------------------------------------------------------

با سلام :

کلاس درس استاد محترم آقای دکتر بخشی تحت عنوان تحلیل محتوا در مورخه4/7/92 در ساعت 8 صبح شروع و در ساعت 13 به پایان رسید. در این جلسه استاد محترم علاوه بر ارائه دروس مربوطه به  شیوه تدریس و منابع و کتابهای مورد نیاز و همچنین بارم بندی امتحان و کار عملی پرداختند ( در قسمت ادامه مطالب)

در ضمن استاد برای دانشجویانی که بعد از ایشان به کلاس وارد می شوند نمره ای ویژه در نظر گرفته اند که شامل کسر قسمتی از نمره کلاسی خواهد بود ، بهتر است دوستان طوری برنامه ریزی کنند که قبل استاد محترم در کلاس حاضر شوند.

 

منابع :

1- کرییپدورف، کلوس(1378) تحلیل محتوا،ترجمه هوشنگ نائینی،تهران،انتشارات سروش

2- هولستی (13788)تحلیل محتوا در علوم اجتماعی،نادرسالارزاده امیری،دانشگاه علامه طباطبائی

3- بارون لوئیس1374، تحلیل مح

توا، ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی، دانشگاه شهید بهشتی

4- رایف دانیل و دیگران1381، تحلیل پیامهای رسانه ای،مهدخت بروجردی علوی،تهران ،سروش

5- رفیع پور ،فرامرز،تکنیک های خاص تحقیق،فصل تحلیل محتوا،تهران شرکت بهای انتشار

6- جزوه تحلیل محتوا ، دکتر بخشی(دانلود از وب سایت دکتر بخشی)

Neodorf , kimbely A:(2002)the content analysis quidebook,london,sage

----------------------------------------------------------------------------------------

سایت شخصی استادمحترم دکتر بخشی

www.hbakhshi.com

 

/ 0 نظر / 16 بازدید