جامعه شناسی تبلیغات(دکتر روشنی)

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

     با سلام :
کلاس درس مبانی پژوهش در مورخه 4/2/92 راس ساعت 8 صبح با انجام حضور غیاب شروع شد و استاد محترم دکتر مشرف به طرح درس و ارائه مطالب درسی پرداختند.

-----------------------------------------------------------------------------------------

باسلام به دوستان:

کلاس درس جامعه شناسی تبلیغات مورخه 92/1/22  راس ساعت 8 صبح برگزار گردید ، استاد محترم جناب آقای دکتر روشنی  ......


راس ساعات مشخص کلاسی حضور غیاب را در سه نوبت انجام دادند و سه گروه از دانشجویان به ارائه کنفرانس کتاب جامعه شناسی تبلیغات پرداختند .

لازم بذکر است تا به حال سه فصل از 6 فصل کتاب از طرف دانشجویان بعنوان کنفرانس ارائه شده است. و برای جلسه دوستانی که اسامی انان در گروه بندی امده است  فصلهای 4 و 5 را ارائه خواهند داد.

  ----------------------------------------------------------------- کلاس جامعه شناسی تبلیغات 91/12/23 بعلت به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجویان ، برگزار نگردید

ا--------------------------------------------------------------------------------------

کلاس جامعه شناسی تبلیغات استاد محترم دکتر روشنی مقدم در مورخه 10/12/91 برگزار گردید ، حضور غیاب انجام شد و دو گروه از دوستان کنفرانس خود را ارائه دادند.

کتاب جامعه شناسی تبلیغات

کتاب جامعه شناسی تبلیغات در شش فصل با عناوین....

 

: جامعه شناسی تبلیغات چیست؟ ارتباطات و تبلیغات، الگوها و نظریه های تبلیغات، تجزیه و تحلیل آثار تبلیغات، تکنیک های تبلیغاتی و تبلیغات مدرن توسط دکتر احمد یحایی ایله ای نگارش شده است.

 

فهرست مطالب کتاب جامعه شناسی تبلیغات

 

پیشگفتار

 

فصل اول: کلیات

ç      تعاریف تبلیغات

ç      تاریخچه تبلیغات

ç      نقش و اهمیت تبلیغات

ç      جامعه شناسی تبلیغات چیست؟

 

فصل دوم: ارتباطات و تبلیغات

ç      نسبت تبلیغات و ارتباطات

ç      رسانه ها و تبلیغات

ç      مرزهای تبلیغات و روابط عمومی

 

فصل سوم: الگوها و نظریه های تبلیغات

ç      فرایند متقاعد سازی: تبلیغ، ترغیب و اقناع 

ç      روان شناسی پیام های تبلیغاتی

ç      اهداف و روش های تبلیغات

ç      انواع تبلیغات تجاری

ç      سبک های تبلیغاتی

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آثار تبلیغات

ç      آسیب شناسی تبلیغات

ç      آثار منفی و مثبت تبلیغات

ç      منافع اقتصادی تبلیغات

ç      اخلاق تبلیغات

 

فصل پنجم: تکنیک های تبلیغاتی

ç      تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات

ç      عناصر اصلی تبلیغات

ç      سمبل و نماد در تبلیغات

 

فصل ششم: تبلیغات مدرن

ç      ابزار و عناصر تبلیغات مدرن

ç      شیوه ها و اشکال تبلیغات مدرن

ç      تبلیغات اینترنتی

/ 0 نظر / 13 بازدید