ارتباطات و توسعه(استاد امیرپور)

 

با سلام به دوستان:

کلاس درس ارتباطات توسعه استاد محترم دکتر امیرپور در مورخه 15/8/92 راس ساعت 8 صبح شروع و استاد محترم به ارائه دروس مربوطه پرداختند . در این جلسه خانم ها عرب زاده و علی اکبری به ارائه کنفرانس مربوطه پرداختند.

-------------------------------------------------------------------------

با سلام به دوستان:

کلاس درس ارتباطات توسعه استاد محترم دکتر امیرپور در مورخه 1/8/92 راس ساعت 8 صبح شروع و استاد محترم به ارائه دروس مربوطه پرداختند . در این جلسه خانم ها غفاری شیرازی ، انوار و آقای اکبرپور کنفرانس خود را ارائه نمودند.

---------------------------------------------------------------------------

با سلام به دوستان

کلاس درس ارتباطات توسعه راس ساعت 8 صبح مورخه 17/7/92 شروع و استاد محترم سرکار خانم دکتر امیر پور به ارائه دروس پرداختند و خانم ها اعتماد و ملول به ارائه کنفرانس مربوطه پرداختند. هفته آینده 1/8/92 خانم ها غفاری شیرازی، انوار و آقای اکبرپور جهت ارائه کنفرانس اعلام امادگی کردند.

-----------------------------------------------------------------------------

کلاس درس ارتباطات توسعه استاد محترم دکتر امیرپور در مورخه 3/7/92 راس ساعت 8 صبح شروع و استاد محترم به ارائه دروس مربوطه پرداختند ، در این جلسه ابتدا استاد به شیوه تدریس در این ترم و نحوه امتحان و بارم بندی آن پرداختند و چند کتاب را برای این درس پیشنهاد دادند که نام کتابها و انتشارات بزودی در وبلاگ قرار خواهد گرفت کلاس در ساعت 13 به پایان رسید.

/ 0 نظر / 16 بازدید