ماه رمضان

 

حلول مـاه مبارک رمضان ،ماه  بهـار قـرآن
ماه عبادتهای عاشقانه و نیایشهای عارفانه

و بندگی خالصانه رابه شما تبریک عرض میکنیم ،

                                                التماس دعا . . .

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
صبوریان

خدایا ماراببخش به خاطرهمه ان درهای که زدیم وهیچ کدام خانه تو نبود خدایا درهای رحمت واسعه ات رابه روی ما باز کن رمضان مبارک .التماس دعا

فرحناز زارع

جاذبه ی سیب ،آدم را به زمین زد و جاذبه ی زمین سیب را.. فرقی نمیکند،سیب یا آدم سقوط، سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست. ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب است برای جبران .. التماس دعا