# روز_پدر

روز پدر

                کعبه گشوده ، آغوش خود را                                                                کرده معطر ، تن پوش خود را               چون گوهر تابنده اش آمد خوش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید